Te Oude Tonge wordt de middeleeuwse Helledijk afgegraven. Het blijkt, dat in november 2016 al hiervoor vergunning is verleend. In de vergunning is sprake van “herprofilering dijklichaam en egaliseren vrijkomende grond op naastgelegen akkerbouwpercelen”. Een raadselachtige omschrijving. De betreffende dijk dateert uit 1479, of mogelijk delen ervan later; de polder i.q. de “Molenpolder”, is in 1534 een keer herdijkt. Waarom tot afgraving is overgegaan is onduidelijk: wat is het nut, belang, wie is de belanghebbende? Het is een raadsel. De stichting heeft de gemeente hierover schriftelijk vragen gesteld. Zie de foto’s: in de dijk blijken betonnen restanten en metselwerk van een oude sluis aanwezig. Op kadasterkaarten wordt deze sluis voor het eerst vermeld in 1881. Dijken behoren tot de oudste cultuurhistorische objecten van het eiland: dijken zijn de basis van Goeree-Overflakkee. De Erfgoedlijn, een project van de provincie Zuid-Holland, informeert het publiek over het dijkenlandschap onder meer met informatieborden, QR-codes, een toeristische folder. In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur, een provinciale inventarisatie van waardevolle objecten in ons landschap, kreeg de dijk een “hoge waarde” toegekend. Helaas is dit geen garantie voor behoud zo blijkt: er is al pakweg 300 meter Helledijk afgegraven. Kan het nog gestopt? We houden u op de hoogte.