De overheid stelde tot nu toe dat je geen beroep kan instellen tegen een besluit als je niet
zelf al een zienswijze heb ingediend. Het Europese Hof heeft nu vastgesteld, in het zgn.
“Varkens in nood-arrest”, dat deze beperking van de toegang tot de rechter in strijd is
met het Europese Verdrag van Aarhus: ook als burgers geen zienswijze indienen
moeten ze in beroep kunnen gaan bij de rechter.