Donateurs zijn van harte welkom! Donateur is ieder die een donatie heeft overgemaakt naar de bankrekening van de stichting. Het geadviseerde minimum voor een donatie bedraagt 13 euro. Met uw donatie steunt u de activiteiten van het stichtingsbestuur en ontvangt u jaarlijks een overzicht van de activiteiten over de afgelopen periode.

Wij zien uw donatie graag tegemoet op:

NL68 RABO 03420 19279 t.n.v. Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht.

Voor verzending van jaaroverzichten mailt u uw adresgegevens a.u.b. naar:

secretaris@dorpsgezicht.net