Privacyverklaring Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht

De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht, gevestigd in Sommelsdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring