De stichting heeft bezwaar aangetekend tegen de wijze waarop de Verordening Ruimte wordt toegepast. Die regeling is bedoeld om storende agrarische bouwwerken te saneren t.b.v. een betere ruimtelijke kwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leegstaande varkensstallen. Helaas wordt de regeling -ook- aangewend om de steeds zeldzamer wordende arbeiderswoninkjes op te ruimen. De bezwaarprocedure loopt nog. Wat de uitkomst hiervan zal zijn: voor het huisje aan de Staakweg te Dirksland is het te laat.