Over Hart van Dirksland

Over het Hart van Dirksland verscheen in het Eilandennieuws vandaag, 18 september, het volgende:

Over Hart van Dirksland

Op 20 september a.s. worden bij de Raad van State de beroepschriften m.b.t. Hart van Dirksland behandeld. Ongeacht de uitkomst daarvan willen wij een aantal misverstanden over Hart van Dirksland uit de weg ruimen.

Door de projectontwikkelaar is onlangs geopperd dat de democratische besluitvorming voor Hart van Dirksland maar liefst 6 jaar heeft geduurd. Dat is onjuist. Vertraging van de bouw is te wijten aan de projectontwikkelaar zelf.
Gestart in 2005, heeft de projectontwikkelaar in 2008 een bouwplan gepresenteerd maar dat zelf ook weer ingetrokken. Daarna duurde het weer enige jaren voordat een nieuw plan werd gepresenteerd.
Dit bouwplan van 2010 spoorde niet met het bestaande bestemmingsplan voor het dorpsgebied van Dirksland; gekozen werd voor een apart bestemmingsplan. Daarmee koos de projectontwikkelaar bewust voor een langere procedure.

Alleen al het maken van een apart nieuw bestemmingsplan kost tijd. En er hoort een wettelijke procedure bij die de nodige tijd kost. Want: Het bestemmingsplan moet volgens de wet ter inzage worden gelegd om iedereen de gelegenheid te geven zienswijzen bij de gemeente in te dienen en daarna mogelijk in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat is een verworvenheid van ons democratisch bestel, een recht waarvan belanghebbende personen en organisaties in vrijheid gebruik mogen maken.

Op indieners van zienswijzen is evenwel publieke druk uitgeoefend om hen te bewegen hun principes en/of belangen opzij te zetten voor het nieuwe bouwplan Hart van Dirksland.
Niettemin hebben de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en een groep omwonenden van het bouwplan hun bezwaren in stand gehouden; één van de omwonenden heeft zich echter genoodzaakt gezien zich bij de Raad van State terug te trekken wegens bedreiging/intimidatie.

De bezwaren van de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de groep omwonenden betreffen vooral de hoogte en massaliteit van het appartementencomplex aan het Achterdorp/ de B. C. Zaaijerlaan. Dat past niet in de architectonische en stedenbouwkundige structuur van de historische dorpskern.

Dit bezwaar wordt ondersteund door het oordeel dat wij mochten ontvangen van de Bond Heemschut: Het appartementencomplex zal Rijksmonument Ring 117 overschaduwen en ook afbreuk doen aan de uitstraling van de Kerk, eveneens een Rijksmonument.
Wij betreuren het dat de gemeente over de inpassing van Hart van Dirksland in de directe monumentale omgeving geen advies gevraagd heeft aan een onafhankelijke monumentendeskundige.

Een bezwaar van de groep omwonenden is bovendien dat er een tekort is aan parkeerplaatsen in het bestemmingsplangebied Hart van Dirksland.

Compromisvoorstellen van bezwaarden voor een lagere uitvoering van het plan, waardoor ook aan de parkeernormen zou worden voldaan, hebben helaas geen weerklank gevonden bij de projectontwikkelaar en de gemeenteraad.

Meer informatie over de gang van zaken m.b.t. Hart van Dirksland is te vinden op de website van de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht: www.dorpsgezicht.net.

Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht
Collectief bezwaarde omwonenden

 

Tot zover deze publicatie. Een plaatje zegt meer dan woorden. Klik op onderstaande afbeelding: door beeldmanipulatie -plaatje links-  lijkt het  pand op de hoek veel lager dan het in werkelijkheid -plaatje rechts- zal worden…

Dit bericht is geplaatst in Actueel op Goeree Overflakkee, Uit de pers met de tags . Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Over Hart van Dirksland

 1. Wim de Munck schreef:

  De gemeente Dirksland moet zich diep, diep schamen voor wat men historisch heeft gesloopt.
  Wie zijn ze wel om te beslissen dat dit stuk grond bebouwd moet worden met moderne gebouwen.
  Waar is het respect gebleven voor deze cultuurrijke omgeving.
  Als men zonodig geld nodig heeft binnen de gemeente moet men maar elders (starters) woningen bouwen.
  De ringen in de muur waar ooit het vee aan vast stond ter verhandeling worden nu vervangen door een witte flat…petje af hoor gemeente, ga zo door.
  Wat wordt het volgende sloop project? de Heul, de Straatdijk?

  ps. betreft het hier dezelfde architect als de bouwer van het ‘mooie’ zieken- of gemeente huis?

Reacties zijn gesloten.