Oude Tonge, Helledijk: update

In een gezamenlijk schrijven, enige tijd terug, richtten de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming GO zich tot B&W, de Gemeenteraad en aan de Culturele Raad (CR) Naar aanleiding van die brief heeft de CR zich gewend tot het college van B&W. In haar schrijven uit de CR haar grote zorgen over de aantasting van het agrarisch cultuurlandschap op ons eiland. De brief eindigt met dit advies: “De CR adviseert het college de vergunningplichtige te gebieden terstond over te gaan tot herstel van de dijk, zodanig dat de dijk voldoet aan de oorspronkelijke historische maten”. Een duidelijk advies.
In antwoord op vragen uit de gemeenteraad reageerde B&W onlangs met deze brief. Hierin staat overigens onjuiste informatie; het laatste woord over deze kwestie is dan ook nog niet gesproken…

Dit bericht is geplaatst in Actueel op Goeree Overflakkee. Bookmark de permalink.