Voor het lapje?

In het Eilandennieuws van 25 juni lezen we over de raadsvergadering van 20 juni j.l. waar de Helledijk te Oude Tonge ter sprake kwam. Dit naar aanleiding van deze vraag van raadslid Krouwel-Plantinga: “Welke maatregelen neemt de gemeente om te voorkomen dat waardevolle dijken niet zomaar kunnen worden afgegraven”. Wethouder Markwat stelde, dat dijken met een agrarische bestemming, kunnen worden verwijderd. Dit is echter onjuist. Het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee vermeldt:

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen van de bodem.

Is de wethouder niet op de hoogte van deze bepaling? Op speldt ie de raad maar wat op de mouw? Markwat gaf verder aan, dat de Helledijk niet kon worden beschermd en dat het onmogelijk was de afgegraven dijk terug te brengen. Een merkwaardig standpunt, want er is nooit vergunning verleend voor afgraving. Er is wél vergunning verleend voor het deels afgraven (herprofilering); de vrijgekomen grond moest op het naastgelegen perceel worden uitgespreid. In strijd met deze vergunning is de dijk geheel afgegraven en naar elders getransporteerd. De gemeente is volgens de Stichting ernstig in gebreke gebleven door -alhoewel toegezegd te zullen handhaven- hiertegen niet op te treden. In een gezamenlijk schrijven aan B&W, eind maart, hebben de stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en Vereniging Natuur en Landschap GO hun zorgen geuit over de gang van zaken. Een reactie bleef tot nu toe uit. Wordt vervolgd…

Dit bericht is geplaatst in Actueel op Goeree Overflakkee, Uit de pers. Bookmark de permalink.