Het hek is van de dam

Het hek is van de dam: Middelharnis Kaai 1, rijksmonument in beschermd dorpsgezicht


                      Hek nog                                                             Hek weg (Mei 2020)

Het bestemmingsplan:

Het hekje voor Kaai 1 (hoek Westdijk) is géén privéstoep zoals bij de Voorstraat, het is in het bestemmingsplan niet aangegeven als onderdeel van het rijksmonument zoals bij Kaai 3 en 5, het heeft alleen de bestemming verkeer en dubbelbestemming cultuurhistorie-1. Maar vanwege deze dubbelbestemming hadden dit hekje, de twee hardstenen palen en de zeldzame gebogen hardstenen dorpels met hol-dol-verbinding (vergroot de foto maar) niet mogen verdwijnen:
“De voor ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ aangewezen gronden zijn (…) tevens bestemd voor de bescherming de van de op deze gronden voorkomende cultuurhistorische waarden welke samenhangen met het historisch kerngebied van het beschermde dorps- of stadsgezicht. (…) 23.5.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: (…) onroerende zaken, geen gebouwen zijnde, hieronder begrepen straten, wegen, (…) erfafscheidingen (…) te wijzigen. De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 23.5.1 zijn toelaatbaar, mits: a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische waarden van het beschermde dorps- of stadsgezicht; b. vooraf advies is ingewonnen bij de gemeentelijke Monumentencommissie.”
Er is geen omgevingsvergunning aangevraagd of verleend.

Maar het is nog bonter: Kaai 1 is een rijksmonument (monumentnummer: 29741) en het hek maakt deel uit van hetzelfde kadastrale perceel en is dus onderdeel van het rijksmonument. Er was daarom niet alleen advies maar ook goedkeuring door de Monumentencommissie vereist. Zelfs wordt het stoephek expliciet vermeld in de omschrijving van het rijksmonument:
“Kaai 1 3241 CE te Middelharnis, omschrijving: L-vormig hoekpand met gepleisterde lijstgevel, verdieping en schilddak, midden 19e eeuw. Deuromlijsting met hoofdgestel op consoles; stoephek.”

Een en ander is bij de gemeente gemeld en die gaat nu handhaven. Hopelijk kan zij het hek weer op de dam krijgen ……….

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.