Stegen

In het blad Heemschut van juni 2020 staat en artikel over stegen en het onderzoek hiernaar door Marc Nolden in Utrecht. Zie https://freelandschap.nl/stegen.html

Marc  Nolden:

In 2019 bracht ik de 250 stegen, gangen, sloppen en poorten in de binnenstad van Utrecht in kaart. Met een oude kaart liep ik dagen door de stad, fotografeerde deze bijzondere kieren en kloven, beschreef ze en kenschetste ze. Ik ontdekte een tweede (luwe) stad, verscholen achter de grote straten en grachten. Een wereld tussen publiek en privaat in. Ik bracht de stegen onder in tien kerntypologiën, benoemde de voornaamste kansen en legde nadrukkelijk de link met ‘grote opgaven’, als klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en stedelijke verdichting. Mijn stelling: Utrecht bezit een van de grootste en verfijnste stegennetwerken van Nederland en België: dat is een geschenk én een opdracht. Veel antwoorden voor de verduurzaming van de stad vind je, in het geval van Utrecht, op het allerkleinste schaalniveau, in de steeg. Benut deze bijzondere stedelijke ruimte, vind hem opnieuw uit, en laat hem functioneren in de stad van morgen. Het project kreeg in korte tijd veel media-aandacht. De steeg krijgt nu een plek in de Utrechtse Omgevingsvisie.

Naar aanleiding hiervan heeft Dorpsgezicht een voorlopige inventarisatie gemaakt van de stegen en sloppen in het beschermde dorpsgezicht van Middelharnis/Sommelsdijk, net als Nolden vergeleken met de kadastrale minuut van 1832.

Van de 20 stegen die er toen waren zijn er 3 vervallen door nieuwbouw en is er één afgesloten, blijven er nog 16 stegen over, waaronder de recent met afsluiting bedreigde steeg van de Spuistraat naar het Soldatenplein . Verder is het Dorpsvoetpadt van de van Gorcumstraat naar de Westelijke Achterweg in Sommelsdijk recenter aangelegd.

Van de tenminste 13 sloppen (doodlopende stegen, vaak naar achterliggende kleine woningen) die er toen waren zijn er 5 vervallen in het kader van nieuwbouw, de overige 8 zijn allen afgesloten en dus niet meer als openbaar gebied overgebleven.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.